Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου το νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ μόνο εφόσον αυτός έχει εισπραχθεί από τις επιχειρήσεις.

Tο νέο σύστημα που στοχεύει στα να βελτιώσει τη ρευστότητα στην αγορά θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 500.000 ευρώ θα μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά σε αυτό.

- με τη δήλωση ένταξης στο σύστημα θα είναι υποχρεωμένες να παραμείνουν σε αυτό για τουλάχιστον ένα έτος.

- εφόσον επιλέξουν να ενταχθούν στο σύστημα θα έχουν το δικαίωμα να αποδώσουν τον ΦΠΑ των τιμολογίων που εκδίδουν στους πελάτες τους μόνο εφόσον τον εισπράξουν, δηλαδή όταν θα εξοφληθεί πραγματικά το τιμολόγιο.

Με το σημερινό σύστημα, όταν μια επιχείρηση ή ένας φορολογούμενος εκδίδει ένα τιμολόγιο είναι υποχρεωμένος να αποδώσει τον σχετικό ΦΠΑ στο τρίμηνο ή στο μήνα ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης ακόμη και αν δεν τον έχει εισπράξει.

- η επιχείρηση που θα επιλέξει να ενταχθεί στο σύστημα θα πρέπει επίσης να μην εκπίπτει τον ΦΠΑ των προμηθειών της μέχρι την εξόφλησή του στους προμηθευτές του.

- το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές, εκτός από εκείνες που νόμιμα εξαιρούνται από το καθεστώς του ΦΠΑ (ενδοκοινοτικές εξαγορές ή οι εξαιρούμενες εξαγωγές). Γ��α να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του, το νέο καθεστώς θα εξασφαλίζει ότι τόσο ο προμηθευτής όσο και ο πελάτης θα καταγράφουν πλήρως τις πραγματικές ημερομηνίες πληρωμής, καθώς και τον τρόπο πληρωμής.

Το νέο σύστημα θα δώσει μεγάλη ανάσα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με το δημόσιο καθώς το τελευταίο, κατά κανόνα, αργεί για να εξοφλήσει τις προμήθειές του.

Το σύστημα της καταβολής του ΦΠΑ μόνο εφόσον έχει εισπραχθεί εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Βρετανία και η Μάλτα.