Ένα αναλογικό μοντέλο εξετάζει για τις συντάξεις το υπουργείο Εργασίας: η σύνταξη θα προκύπτει σε συνάρτηση με τις αποδοχές και τις εισφορές που έχουν καταβάλει οι ασφαλισμένοι.

Το υπό εξέταση σύστημα θα αφορά όσους βγαίνουν στη σύνταξη από το 2015 και μετά και θα εφαρμόζεται είτε έχουν 15, είτε 20, είτε 40 χρόνια ασφάλισης.

Από το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων προκύπτουν μειώσεις, καθώς το σημερινό σύστημα που προβλέπει τον υπολογισμό τους με το μέσο όρο των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας από τα 10 τελευταία έτη του εργασιακού βίου για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και με βάση τον μισθό του τελευταίου μήνα για τους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και Δημόσιο, οδεύει ουσιαστικά προς κατάργηση.

Πέρα από την αναλογικότητα εισφορών –παροχών, το νέο μοντέλο θα προβλέπει και την «δημοσιονομική ουδετερότητα» για τα Ταμεία ώστε στην περίπτωση ελλείμματος να προχωρούν σε οριζόντιες μειώσεις συντάξεων.