Εφικτή θεωρεί την αποχώρηση του ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα από το 2015 η Alpha Bank.

Στην εβδομαδιαία οικονομική της ανάλυση, η τράπεζα κάνει λόγο για «μάλλον πρόωρη και υπερβολική» εκτίμηση από το Ταμείο περί χρηματοδοτικού κενού 12,6 δισ. ευρώ το 2015.

Στη συνέχεια, εκτιμά πως «με την επανάκαμψη της χώρας στις αγορές, καθώς και την ενεργή διαχείριση του χρέους και την άντληση πόρων από φορείς Γενικής Κυβέρνησης και την καλύτερη του αναμενομένου υλοποίηση του Προϋπολογισμού 2014, προκύπτει ότι το χρηματοδοτικό κενό στη διετία 2014-2015 είναι σχεδόν μηδενικό, ακόμη και χωρίς νέο δανεισμό από τις αγορές ομολόγων».

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ελλάδα μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσει χωρίς κανένα πρόβλημα τις χρηματοδοτικές της ανάγκες το 2015, ακόμη και χωρίς τη συμβολή του ΔΝΤ, και να εξασφαλίσει σημαντικές εισροές επιχειρηματικών κεφαλαίων που θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης. υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι «το ισχύον πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί απρόσκοπτα».