​Από την επόμενη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού επιδόματος του ΟΑΕΔ σε εποχιακά εργαζόμενους, το οποίο θα κυμαίνεται από 458,15 ευρώ έως και 916, 30 ευρώ.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος είναι άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα εξής επαγγέλματα:

• Οικοδόμος
• Ασβεστοποιός
• Πλινθοποιός
• Αγγειοπλάστης
• Δασεργάτης
• Ρητινοσυλέκτης
• Καπνεργάτης
• Μουσικός μέλος του οικείου επαγγελματικού σωματείου
• Υποδηματεργάτης
• Μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
• Χειριστής εκσκαπτικών
• Ανυψωτικών
• Οδοποιητικών
• Γεωτρητικών μηχανημάτων
• Ηθοποιός
• Τεχνικός κινηματογράφου και θεάτρου
• Μισθωτός τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
• Σμυριδεργάτης

Επίσης το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ δικαιούνται και συνταξιούχοι, οι οποίοι επέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και τις 10/9/2014 και κατά το 2013 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα. Οι συγκεκριμένοι, δικαιούνται το επίδομα αν λαμβάνουν σύνταξη, κύρια ή επικουρική, που είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και η οποία για το 2014 ανέρχεται στα 486,84 ευρώ.