Γεγονός είναι οι πρώτες τρεις δημοπρασίες ακινήτων από μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου.

Κάνοντας χρήση της απόφασης της ΓΓΔΕ για τους πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων από μεγαλοοφειλέτες, η ιστοσελίδα publicrevenue.gr ήδη έχει δημοσιεύσει τα στοιχεία τριών ακινήτων.
464564.jpg
Οι πλειστηριασμοί αφορούν 2 αγροτεμάχια στην Χαλκίδα και ένα ακίνητο (ξενοδοχείο) στη Ζάκυνθο, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στα αγροτεμάχια η αξία είναι 3.750.000 και 7.500 ευρώ, ενώ οι τιμές 1ης προσφοράς είναι 6.260.000 και 38.000 ευρώ αντίστοιχα!