​Σε χρόνο dt θα γίνονται πλέον οι πλειστηριασμοί των περιουσιακών στοιχείων όσων χρωστούν στο Δημόσιο, μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κ. Σαββαΐδου που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από χθες.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.publicreveneu.gr οι περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο με στόχο να βγαίνουν γρηγορότερα στο σφυρί τα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 300.000 ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται να… «χτυπήσουν» ένα ακίνητο σε κάποιον πλειστηριασμό θα μπορούν να μπαίνουν στη συγκεκριμένη σελίδα, να πληροφορούνται τα χαρακτηριστικά του ακινήτου ή κάποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου που βγαίνει σε πλειστηριασμό, να βλέπουν φωτογραφίες, να μαθαίνουν λεπτομέρειες όπως η τιμή εκκίνησης και o τόπος και χρόνος διεξαγωγής του πλειστηριασμού.

Αναλυτικά η απόφαση της κας Σαββαΐδου αναφέρει:

«Περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των 300.000 ευρώ δύναται να αναρτώνται σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων εσόδων από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας

Στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:

- Τα στοιχεία της επισπεύδουσας αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του καθ΄ου η εκτέλεση.

- συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμού περιουσιακού στοιχείου

- φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίσταται

- η τιμή της πρώτης προσφοράς

- το όνομα και η ακριβής διεύθυνση τους υπαλλήλου του πλειστηριασμού

- ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού».