Κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στην κηροζίνη, από τα 330 ευρώ/χιλιόλιτρο στα 230 ευρώ, η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τη νομική μορφή των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι «με τη μείωση των συντελεστών ΕΦΚ κατά 30%, αποσκοπείται η φορολογική ελάφρυνση των καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, με απώτερο στόχο την αύξηση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, λόγω χρήσης υποκατάστατων προϊόντων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα».