​Εγκύκλιο με οδηγίες για τη μεταχείριση των φορολογούμενων για τους οποίους μετά τη νέα εκκαθάριση προκύπτει μείωση φόρου, μοίρασε στις εφορίες η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κα. Κ. Σαββαΐδου.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ, εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού, ενώ η ίδια πράξη εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ που ο φορολογούμενος έχει καταθέσει εμπρόθεσμα τροποποιητική δήλωση.

Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για τα ακίνητα, θα πρέπει να υπάρχει ειδική επισήμανση επί της δήλωσης ΕΝΦΙΑ.

Τέλος, ανάλογα με το περιεχόμενο της δήλωσης θα εμφανίζονται διαφορετικά μηνύματα κατά περίπτωση για την σωστή ενημέρωση των φορολογουμένων.