Πλεόνασμα… λουκέτων κατέγραψε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για το πρώτο οκτάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΕΑ, το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2014 πραγματοποιήθηκαν 5.344 εγγραφές και 5.853 διαγραφές επιχειρήσεων στα μητρώα του Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΕΑ, από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

• άνοιξαν 263 εταιρίες ΙΚΕ (οι επιχειρήσεις του ενός ευρώ) και έκλεισαν 10

• άνοιξαν 4.231 ατομικές εταιρείες και έκλεισαν 4.950

• άνοιξαν 474 ομόρρυθμες εταιρείες και έκλεισαν 595

• άνοιξαν 292 ετερόρρυθμες εταιρείες και έκλεισαν 227

• άνοιξαν 36 ΕΠΕ και έκλεισαν 56.