Χωρίς δικαίωμα ψήφου θα είναι από την 1/1/2015 και για 3 μήνες ο Γιάννης Στουρνάρας στις συνεδριάσεις του δ.σ. της ΕΚΤ.

Ο λόγος δεν είναι -φυσικά- κάποια… ποινή που επιβλήθηκε στον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά η εκ περιτροπής παραίτηση των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης από το δικαίωμα ψήφου, που τίθεται σε ισχύ από αρχές του 2015 προκειμένου η διαδικασία λήψη των αποφάσεων να είναι πιο αποτελεσματική.

Η σχετική απόφαση ελήφθη ήδη από το 2003 για να τεθεί σε εφαρμογή όταν και εφόσον ο αριθμός των μελών του δ.σ. ξεπεράσει τα 18 (πέντε μόνιμα μέλη και οι ex officio διοικητές των κεντρικών τραπεζών). Αυτό, λοιπόν, θα συμβεί από 1/1/2015 με την ένταξη της Λιθουανίας στην ευρωζώνη.

Μαζί με τον κ. Στουρνάρα, το δικαίωμά τους χάνουν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Εσθονίας και της Ιρλανδίας, ενώ για έναν μήνα θα το χάσει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι διοικητές θα συνεχίσουν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.