​Σε αρνητική αναθεώρηση των στοιχείων για την ύφεση στο πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2014 προχώρησε σήμερα Δευτέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),καθώς μετά την ενσωμάτωση νέων στοιχείων βραχυχρόνιων στατιστικών,αλλά και την επικαιροποίηση στοιχείων της γενικής κυβέρνησης καταδείχθηκε πως η υποχώρηση του ΑΕΠ στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους ήταν μεγαλύτερη από την αρχικά εκτιμώμενη.

Έτσι, η αρχική εκτίμηση για ύφεση 0,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2014 αναθεωρήθηκε σε ύφεση 1,1%, ενώ η αρχική εκτίμηση για ύφεση 0,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 πλέον αναθεωρήθηκε σε ύφεση 0,3%.

Υπό το φως των νέων στοιχείων το ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 υποχώρησε κατά 0,7% σε μέσα επίπεδα.

Αναλυτικότερα, με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε όρους όγκου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013, έναντι της μείωσης κατά 0,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του δευτέρου τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου 2014.

Η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Ιουνίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

-Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013.
-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,8 % σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013.
-Αύξηση κατά 5,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,4% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,6%.
-Αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,0%.