Αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) βρίσκονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ.

Στις λίστες έχουν αναρτηθεί οι φάκελοι των γονέων που ήταν πλήρεις και έγιναν δεκτοί, όσες αιτήσεις απορρίφθηκαν αλλά και τα ονόματα όσων φακέλων ήταν ελλιπείς ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τις 2 τελευταίες κατηγορίες, προβλέπεται διορία έως τις 28 Αυγούστου για να υποβάλλουν ενστάσεις ή να καταθέσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Τα τελικά αποτελέσματα προβλέπεται να ανακοινωθούν στο τέλος Αυγούστου να γνωρίζουν οι γονείς σε ποιους παιδικούς σταθμούς θα στείλουν τα παιδιά τους.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ...