Μπορεί η κρίση ��α έχει περικόψει έως περίπου 50% τις αποδοχές σε κάποια επαγγέλματα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αμείβονται με χαμηλούς μισθούς.

Τα στελέχη επιχειρήσεων και κρατικών υπηρεσιών, οι αρχιτέκτονες-μηχανικοί, οι λογιστές, οι εξειδικευμένοι χειριστές μηχανημάτων και οι φυσικομαθηματικοί παραμένουν οι καλύτερα αμειβόμενοι εργαζόμενοι.

Στον αντίποδα, γεωργοί και οικιακοί βοηθοί βλέπουν τα εισοδήματά τους να παραμένουν χαμηλά, κάτω από τα 700 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η διαστρωμάτωση των αποδοχών ανά επάγγελμα έχει ως εξής:

Πάνω από 2.000 ευρώ

• Διευθυντές και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών 4.014,65
• Ανώτερα διοικητικά στελέχη δημόσιας διοίκησης και οργανισμών ειδικών συμφερόντων 3.985,55
• Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 3.359,48
• Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 2.754,11
• Λογιστές και λοιπά στελέχη επιχειρήσεων 2.699,71
• Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων 2.000,5 ευρώ

Από 1.500 έως 2.000 ευρώ

• Φυσικοί, μαθηματικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 1.983,63 ευρώ
• Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί 1.963,54 ευρώ
• Βιολόγοι, ιατροί 1.887,7 ευρώ
• Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής και μηχανικής 1.608,04 ευρώ
• Χειριστές μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων και προϊόντων από πλαστικό και καουτσούκ 1.590,18 ευρώ
• Ενοπλες Δυνάμεις 1.567,5 ευρώ

Από 1.000 έως 1.500 ευρώ

• Υπάλληλοι γραφείου1.473,97 ευρώ
• Χρηματιστές, ειδικευόμενοι επί των πωλήσεων, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων 1.440,47 ευρώ
• Ειδικευόμενοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι 1.421,01 ευρώ
• Μηχανικοί εφαρμοστές και συντηρητές μηχανών και ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1.275,36 ευρώ
• Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά και καλλιτεχνικά επαγγελματα 1.270,7 ευρώ
• Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου και χαρτιού, χειριστές εκτυπωτικών μηχανημάτων 1.267,98 ευρώ
• Τεχνίτες ανέργε����ης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων 1.256,54 ευρώ
• Νομικοί 1.214,75 ευρώ
• Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 1.144, 8 ευρώ
• Χειριστές μηχνών παραγωγής προϊόντων από μέταλλα και ορυκτά 1.137,36 ευρώ
• Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες, τυπογράφοι 1.124,79 ευρώ
• Ειδικευόμενοι αλιείς 1.103,72 ευρώ
• Μεταλλωρύχοι, λατόμοι 1.090,52 ευρώ
• Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας 1.083,91 ευρώ
• Συναρμολογητές, μανταδόροι και χειριστές μηχανημάτων 1.033,76 ευρώ

Από 700 έως 1000 ευρώ

• Γεωργοί-πολυκαλλιεργητές 929,87 ευρώ
• Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 917,68 ευρώ
• Χειριστές μηχανών παραγωγής κωστοϋφ��ντουργικών προϊόντων, γουνικών και δερμάτινων προϊόντων 915,16 ευρώ
• Μοντέλα και πωλητές 868,73 ευρώ
• Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 862,08 ευρώ
• Ανειδίκευτοι αγρεργάτες και αλιεργάτες 862,08 ευρώ
• Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων 809,52 ευρώ
• Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 765,29 ευρώ
• Τεχνίτες υφαντουργίας και ειδών ένδυσης 760,25 ευρώ
• Δασοκόμοι και υλοτόμοι 732,25 ευρώ
• Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου και επιπλοποιοί 725,68 ευρώ
• Εκπαιδευτικοί 707,07 ευρώ

Κάτω από 700 ευρώ

• Πλανόδιοι πωλητές και οικιακοί βοηθοί 674,78 ευρώ
• Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 541,77 ευρώ
• Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 528,63 ευρώ
• Γεωργοί ειδικευόμενοι κυρίως στην καλλιέργεια δένδρων, αμπελιών, σταφιδάμπελων και φυτών για αφεψήματα και μπαχαρικά 516,2 ευρώ