​Μαζικά αποστέλλονται τις τελευταίες ημέρες ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες - ελεύθερους επαγγελματίες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, γιατί σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων.

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), έχει αποστείλει συνολικά 64.267 πρώτες ειδοποιήσεις - προσκλήσεις για τακτοποίηση οφειλών εκ των οποίων 6.024 αφορούν οφειλέτες του ΟΑΕΕ.

Τα ειδοποιητήρια αφορούν και μικροοφειλέτες, οι οποίοι κινδυνεύουν πλέον να βρεθούν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.