​Βελτίωση της οικονομικής προσφοράς, έως τις 27 Αυγούστου, για τη χορήγηση του δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος ζήτησε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ.

Απαντώντας δε εμμέσως στις ανακοινώσεις της εταιρείας ότι η συνολική προσφορά ανέρχεται σε 56,28 εκατ. ευρώ, το Ταμείο τονίζει ότι η προσφορά της Intralot ήταν 5,25 εκατ. ευρώ και «διευκρινίζεται ότι αυτό είναι και το μόνο ποσό που εξετάζεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας. Διάφορα άλλα ποσά που ανακοινώθηκαν στα ΜΜΕ δεν συνδέονται με το τίμημα του διαγωνισμού».

Το Ταμείο αναφέρει ότι η «μοναδική έγκυρος υποβληθείσα προσφορά» είναι της Intralot.