Λίγο πάνω από 1.000 ευρώ μεικτά (1.048 για την α��ρίβεια) είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δήλωσαν οι εργοδότες στο ΙΚΑ για τον περασμένο Δεκέμβριο, ο μισθολογικός χάρτης στην Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής:

• Μισθό άνω των 4.000 ευρώ παίρνουν 47.656 μισθωτοί

• Μισθό 1.000 με 1.500 ευρώ παίρνουν 367.836 μισθωτοί (22,9%)

• Μισθό 751 με 1.000 ευρώ παίρνουν 232.012 μισθωτοί (14,5%)

• Μισθό 501 με 750 ευρώ παίρνουν 257.087μισθωτοί (16%)

• Μισθό έως 500 ευρώ παίρνουν 372.808 μισθωτοί (23,2%)

Όπως προκύπτει, 1 στους 2 (861.907) μισθωτούς στην Ελλάδα αμείβεται με έως 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι μισθωτοί που λαμβάνουν έως 500 ευρώ μεικτά.