Σ��ην προκήρυξη 1.310 θέσεων μόνιμου προσωπικού αναμένεται να προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες το Δημόσιο.

Το ΑΣΕΠ έχει ήδη στα χέρια του τα σχετικά αιτήματα και τις προσεχείς εβδομάδες θα δώσει την έγκριση για να τρέξουν οι προθεσμίες.

Από το σύνολο των προσλήψεων, σχεδόν οι μισές (600 άτομα) θα αφορούν τη ΔΕΗ και θα πρόκειται για προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Μεταξύ των ειδικοτήτων είναι οι εργοδηγοί εναέριων και υπόγειων δικτύων (ΔΕ), οι χειριστές μηχανημάτων έργων (ΔΕ), οι οδηγοί (ΔΕ), οι ηλεκτροτεχνίτες και μηχανοτεχνίτες (ΔΕ), οι φύλακες (ΥΕ) διοικητικό προσωπικό (υπάλληλοι γραφείου ΔΕ) για τις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ αλλά και οικονομολόγων ΠΕ και γιατρών ΠΕ.