Σε αναζήτηση στελεχών προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, το ΥΠΟΙΚ απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των τεσσάρων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από σήμερα έως και την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο ακόλουθο link: ΑΙΤΗΣΗ