Σε επίπεδα περασμένων δεκαετιών έχει πέσει η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, οι δραματικές μειώσεις των μισθών την τελευταία 4ετία έχουν οδηγήσει την αγοραστική δύναμη των κατώτατων μισθών στα επίπεδα του 1980!

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2010-2013 ο μέσος πραγματικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα έπεσε στα 750 με 800 ευρώ μικτά από 1100 που ήταν στην αρχή της κρίσης καταγράφοντας (μείωση κατά μέσο όρο 23%), στους κατώτατους μισθούς από τα 751 ευρώ μειώθηκαν κατά 22% στα 560 ευρώ για τους άνω των 25 ετών και κατά 32% στα 510 ευρώ μικτά για τους εργαζόμενους κάτω των 24 ετών.

Την ίδια ώρα, εντυπωσιακά αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων που καθυστερούν να πληρωθούν. Σύμφωνα με την ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, περίπου 850.000 εργαζόμενοι περιμένουν από 1 μήνα έως 1 έτος για να πληρωθούν.