​Από τις 18 έως και τις 25 Αυγούστου 2014 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο για Ανασφάλιστους Εμπόρους» να κάνουν αίτηση στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Όπως αναφέρεται στο site της ΕΣΕΕ, οι νέοι επωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια ώστε να γίνουν δεκτοί.

Ποιά είναι αυτά;

-Να είναι έμποροι που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα (πτωχευμένοι)

-Να είναι υπό πτώχευση

-Να έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης,

-Οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια και να είναι μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν δικαιούχοι με προβλήματα υγείας θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό Δημοσίου Νοσοκομείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι, ταυτοχρόνως, της βοήθειας του «Κέντρου Αλληλεγγύης» του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Ναυσικάς 5 και της βοήθειας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Δήμου Καλλιθέας ή άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.