​Γκάφα ολκής πραγματοποιήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αφού κατά λάθος δημοσιοποιήθηκε πού θα κάνει ελέγχους για την μαύρη εργασία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.

Έτριβαν τα χέρια τους οι επιχειρηματίες της περιφέρειας, αφού μία μέρα πριν από τους προγραμματισμένους ελέγχους, η Διαύγεια «κάρφωσε» κανονικά του ελεγκτές, κάνοντας γνωστό που θα γίνονταν την επόμενη μέρα οι έλεγχοι.

diaygeia.jpg

Όλα τα έβγαλε στη φόρα το σύστημα. Από τους εργοδότες που θα υπόκειντο σε έλεγχο, τα πλήρη στοιχεία για τον τόπο, τη διάρκεια των ελέγχων, ��ο ονοματεπώνυμο του ελεγκτή, μέχρι και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου με το οποίο θα μετακινούνταν.

Και όλα αυτά, γιατί διέρρευσαν στη δημοσιότητα οι αποφάσεις για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης των ελεγκτών.

Σ’ αυτές λοιπόν αναγράφονται όλα τα στοιχεία που κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνουν γνωστά ώστε οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί, κι έτσι όσοι λογιστές και εργοδότες παρακολουθούν τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ είχαν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, Κ. Πανταζής, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα, ζήτησε να κλείσει το παράθυρο της πληροφόρησης αυτής, αφού περιορίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ελεγκτών.