​Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ επιχειρήσεις με συνολικά ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ. Αυτό προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου οικονομικών που κατατέθηκε την Τετάρτη στην Βουλή.

Πιο συγκε��ριμένα, το μέτρο, όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη, θα είναι προαιρετικό και αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ καθώς και επαγγελματίες οι οποίοι αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών, δηλαδή τα λεγόμενα μπλοκάκια. Για να απαλλαγεί κάποια επιχείρηση ή επιτηδευματίας από τον ΦΠΑ θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια εφορία.

Όλοι αυτοί μέχρι σήμερα έπρεπε να υποβάλλουν ανά τρίμηνο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, υποχρέωση η οποία για εννιά στους δέκα απαιτεί λογιστή, χαρτομάνι και εν τέλει διοικητικό κόστος, τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τη Φορολογική Διοίκηση. Από τις αρχές του 2015, αν μπουν στο νέο σύστημα, θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να πωλούν τα αγαθά τους χωρίς ΦΠΑ. Έτσι μειώνεται το διοικητικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη φορολογική διοίκηση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνονται οι μικροί επιχειρηματίες.

Η διάταξη ΔΕΝ αφορά:

-τους αγρότες του άρθρου 41

-όσους δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας

-την παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου.

Όσοι επιλέξουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στην περίπτωση που σε μία διαχειριστική χρήση υπερβούν το ποσό των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ.

Επίσης σύμφωνα με την τροπολογία, στην περίπτωση που η πρώτη διαχειριστική περίοδος αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υπαχθεί στο νέο καθεστώς, θα γίνεται αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων σε ετήσια βάση.

Όταν μία επιχείρηση μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από το ένα καθεστώς στο άλλο, κατά την έναρξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου τα αποθέματα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου απογράφονται υποχρεωτικά και αποτιμώνται και υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ που έχει εκπέσει όταν η επιχείρηση μετατάσσεται από το κανονικό στο απαλλασσόμενο καθεστώς και δικαίωμα έκπτωσης αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.

Ό��οι υπαχθούν στο απαλλασσόμενο καθεστώς έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων στα οποία θα αναγράφουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν τον φόρο εισροών τους.

«Αυτό δεν είναι λαϊκισμός, είναι πραγματισμός. Διευκολύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνεται το διοικητικό κόστος, απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναμικό για μεγάλες επιχειρήσεις, εκεί όπου γίνεται το πάρτι», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.