​Ο διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνης, με ανακοίνωσή του καλεί τους μοναχούς που δεν είχαν βιβλιάριο Υγείας ή είχαν και οι παροχές διεκόπησαν, λόγω έλλειψης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα παροχών υγείας να προβούν στις εξής ενέργειες:

1. Να μεταβούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προκειμένου να αποκτήσουν ΑΜΚΑ ή να επιβεβαιώσουν αυτόν που τους έχει χορηγηθεί.

2. Με το έντυπο της βεβαίωσης χορήγησης ΑΜΚΑ ή επιβεβαίωσης αυτού, να μεταβούν στον αρμόδιο ανταποκριτή ΟΓΑ της περιοχής τους, προκειμένου ο ανταποκριτής να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητάς του, για την ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλιστικής Ικανότητας.

verginis.jpg

Στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνεται, ότι για τους μοναχούς δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για την απόκτηση της δυνατότητας παροχών υγείας.