​Την ώρα που οι άνεργοι στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, ο ΟΑΕΔ επιχειρεί με επιδοτούμενα προγράμματα να καταπολεμήσει την μάστιγα της ανεργίας.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετάσχουν στο νέο πρόγραμμα, που γίνεται με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την πρόσληψη 10.000 ανέργων μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον ΟΑΕΔ και εφόσον εγκριθούν θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα με 1.500 ευρώ το τετράμηνο για νέους ανέργους έως 25χρονων και με 1800 ευρώ το τετράμηνο για ανέργους άνω των 25.

Το πρόγραμμα για την επιδότηση των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν 10.000 ανέργους νέους ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου.

Μια από τις προϋποθέσεις για να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, είναι να μην έχουν κάνει μείωση προσωπικού, αυτέ αλλαγή από πλήρη σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση του προσωπικού τους τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την αίτηση.

Οι άνεργοι που θα προταθούν στις επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ θα είναι υποχρεωτικά από όσους έχουν επιμορφωθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ».

ΒΙΝΤΕΟ STAR