Φύλλο και φτερό κάνει το ΣΔΟΕ τους τραπεζικούς λογαριασμούς με ποσά που ξεπερνούν τις 100.00 ευρώ, ενώ στη συνέχεια στο μικροσκόπιο θα μπουν και εκείνοι με τα ποσά άνω των 300.000 ευρώ!

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν στα χέρια τους 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών οι οποίες έγιναν από το 2000 και μέχρι το 2012 και παραδόθηκαν σε 65 CD από τις τράπεζες.

Συγκρίνοντας έτσι τις τραπεζικές καταθέσεις με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι, οι ελεγκτές μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή τους να διαπιστώσουν αμέσως ποιοι υπέκρυψαν εισοδήματα.

Τα αποτελέσματα από τις πρώτες διασταυρώσεις είναι εντυπωσιακά

Εμφανίστηκε λογαριασμός ύψους 5,2 δις ευρώ σε ελληνική τράπεζα από κάτοικο του εξωτερικού! Οι ελεγκτές δεν πίστευαν στα μάτια τους, ενώ ειδοποίησαν αμέσως τον οικονομικό εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε την επαλήθευση του λογαριασμού.

Εργολάβος των Αθηνών με τραπεζικό λογαριασμό 280.000.000 ευρώ και δηλωθέν εισόδημα 72.000 ευρώ.

Συνταξιούχος 92 ετών με 192.000.000 ευρώ στους λογαριασμούς του και ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ. Όταν κλήθηκε στο ΣΔΟΕ έγ��νε αντιληπτό ότι ο εν λόγο κύριος ήταν «αντίκλητος τρίτων» και ο ίδιος δεν γνώρισε την ύπαρξη των λογαριασμών.

Κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του για να καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς –τους οποίους γνώριζαν μόνο αυτοί- και στη συνέχεια τα απέσυραν κατά το δοκούν χωρίς να έχει γνώση ο συνταξιούχος.