Ανάσα ανακούφισης από την 1η Ιανουαρίου του 2015 για 420.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και αμειβόμενους με μπλοκάκια, οι οποίοι σήμερα ταλαιπωρούνται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίμηνο.

Από το νέο έτος θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από το σύστημα!

Μόνη προϋπόθεση; Ο τζίρος τους φέτος να μην ξεπερνά τα 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορί��ς, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ δεν θα είναι υποχρεωτική, ενώ όσοι θέλουν θα έχουν και τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την εξαίρεση και αν κρίνουν πως δεν τους ταιριάζει να ξαναμπούν στο σύστημα ΦΠΑ.

Προσοχή! Το... μπες-βγες όμως δεν μπορεί να γίνεται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Τι σημαίνει εξαίρεση: Αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ επιλέξει την εξαίρεση, δεν θα χρεώνει ΦΠΑ στην παροχή των υπηρεσιών.

Παράδειγμα: Ενός υδραυλικού π.χ η απόδειξη παροχής υπηρεσιών δεν θα έχει επιβάρυνση του συγκεκριμένου φόρου (έτσι κόβεται και η «κλασσική διαπραγμάτευση» με τον πελάτη).

Αν ο συγκεκριμένος επαγγελματίας -χωρίς ΦΠΑ πλέον- αγοράζει υλικά τα οποία πωλούνται από υποκείμενο σε ΦΠΑ, θα πληρώνει το κόστος του προϊόντος + ΦΠΑ, ο οποίος δεν εκπίπτει.