​Σε κατάσταση μερικής χρεοκοπίας θεωρεί την Αργεντινή ο οίκος Fitch, που υποβάθμισε το κρατικό αξιόχρεο της χώρας!

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα μετά από εκείνη του οίκου Standard and Poor's που υποβάθμισε την Αργεντινή στην κατηγορία της επιλεκτικής χρεοκοπίας.

Θυμίζουμε πως, οι διαπραγματεύσεις της Αργεντινής με δύο αμερικανικά hedge funds για τη ρύθμιση του χρέους απέβησαν άκαρπες και η χώρα τέθηκε σε καθεστώς επιλεκτικής χρεωκοπίας για δεύτερη φορά μέσα σε 13 χρόνια.