Στη γνώριμη… δεξαμενή στρέφεται το υπουργείο Οικονομικών και οι δήμοι προκειμένου να καλύψουν τα ελλείμματα των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, από του χρόνου οι προϋπολογισμοί των δήμων και των περιφερειών θα πρέπει να είναι πλεονασματικοί ή ισοσκελισμένοι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτοί. «Το σύνολο των δαπανών, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρούμενων των εσόδων από δάνεια» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι αν διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει δαπάνες «καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού», θα αναζητούνται ευθύνες και τα ποσά θα καταλογίζονται «σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης».


Μάλιστα, ο κ. Σταϊκούρας δείχνει προς την κατεύθυνση της αύξησης των δημοτικών τελών σε περίπτωση που το 2014 κλείσει με έλλειμμα: «Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του 2014».