Περισσότερα από 84 εκ. ευρώ πιστώθηκαν σε 126.303 νοικοκυριά χθες ως «κοινωνικό μέρισμα». Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, το μέρισμα αυτό που καταβλήθηκε χθες αφορά αιτήσεις που είχαν απορριφθεί με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, αλλά πληρούσαν τις προϋποθέσεις με βάση τη δήλωση φορολογίας του οικονομικού έτους 2014 και ανήλθε συνολικά στα 84.170.531,50 ευρώ.

«Η κυβέρνηση, με συνέπεια, έγκαιρα, επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία, με αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αποδίδει πλήρως στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες το σύνολο των 450 εκατ. ευρώ που είχε προβλέψει για κοινωνικό μέρισμα» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας στο πλαίσιο της χθεσινής καταβολής.

Συνολικά, πρόκειται για την 4η καταβολή «κοινωνικού μερίσματος». Ο αριθμός των δικαιούχων που έλαβαν το μέρισμα ανέρχεται συνολικά σε 690.838 νοικοκυριά και το ποσό που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα διαμορφώνεται σε 446.910.598,35 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, για ορισμένες ακόμη αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω ελέγχου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή που έχουν παραπεμφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τη 10η Οκτωβρίου 2014.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά το κονδύλι του «κοινωνικού μερίσματος» ανέρχεται για φέτος στα 525 εκατ. ευρώ και εκτός από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αφορά τη διάθεση οικονομικού βοηθήματος στους ενστόλους και στους αστέγους (μέσω ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών).