Αλλαγές σε ΑΦΜ και ΦΠΑ φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

Προωθείται η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σε περιπτώσεις ��ου ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα, φοροδιαφεύγει ή έχει δηλώσει ψεύτικα ή ανακριβή στοιχεία για να εκδώσει ΑΦΜ.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Οι υπόχρεοι που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, από το χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής, δεν θα υποβάλλουν δήλωση.