Περι��σότερες από 1,7 εκ. θέσεις εργασίας σε χώρες της ΕΕ διαθέτει το σύστημα EURES -Find A Job, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εύρεσης εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι περισσότερες εξ αυτών (πάνω από 1 εκ.) βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία και ακολουθεί η Γερμανία με 400.000 θέσεις εργασίας και το Βέλγιο με 56.000 θέσεις εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας για την Ελλάδα είναι 1.400.
532342.jpg
Πως λειτουργεί η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα είναι ένα σύστημα όπου ο χρήστης μπορεί να αναζητεί διαθέσιμες θέσεις εργασίας με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια.

Αυτά μπορεί να είναι η χώρα, το είδος της εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα κλπ.

Ανάλογα με τα κριτήρια που επιλεγούν οι χρήστες, εμφανίζονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε οποιεσδήποτε χώρες της ΕΕ-Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και της Νορβηγίας, Ισλανδίας, Ελβετίας, Λιχτενστάιν.

Παράλληλα, μέσω του Eures οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν και το βιογραφικό τους το οποίο θα βρίσκεται on -line και θα μπορούν να το εξετάσουν όλοι οι εγγεγραμμένοι εργοδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.