​Έμμεσες μειώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για μεγάλους καταναλωτές ή ομάδες μεγάλων καταναλωτών αναμένεται να φέρουν οι προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την «αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα», που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση χθες Τρίτη.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές προβλέπουν μέτρα τόσο από την πλευρά της παραγωγής όσο και της διαχείρισης της ζήτησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται μακροχρόνια επάρκεια ισχύος και να αποφεύγονται τα μπλακ- άουτ.

Επίσης, προβλέπεται, «αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διακοψιμότητας σε περιόδους υψηλής ζήτησης» η οποία θα εφαρμόζεται σε συνθήκες υψηλής ζήτησης και θα καθορίζεται με διαγωνισμό ή με βάση τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εφαρμογή των συμβάσεων με πρόβλεψη διακοψιμότητας για τους μεγάλους καταναλωτές αποτελεί επιδίωξη της κυβέρνησης η οποία παρεμποδίζεται μέχρι σήμερα, από τις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η διακοψιμότητα περιλαμβάνεται στο «πακέτο» μείωσης του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και συζητήθηκε στην χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με συμμετοχή των συναρμόδιων υπο��ργών και την ηγεσία του ΣΕΒ.

Η πρόταση της ΡΑΕ για τη διασφάλιση ισχύος περιλαμβάνει προτάσεις για τον καθορισμό της αμοιβής των ηλεκτροπαραγωγών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μονάδων, τον βαθμό ευελιξίας τους κ.α.

Υπενθυμίζουμε πως η “διακοψιμότητα” θα επιτρέπει σε ενεργοβόρες βιομηχανίες να διακόπτουν για συγκεκριμένες περιόδους τη λειτουργία τους, μειώνοντας έτσι τη συνολική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, με αντάλλαγμα εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος υψηλής τάσης που καταναλώνουν, καθώς θα επιβαρύνουν λιγότερο το σύστημα.