Την διεύρυνση των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλλουν πόθεν έσχες, την συγκρότηση ειδικής επιτροπής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης που θα ελέγχει τις δηλώσεις όλων των πολιτικών προσώπων και των κρατικών λειτουργών εν γένει αλλά και την αυστηροποίηση των ποινών που πλέον θα φτάνουν μέχρι κάθειρξη δέκα ετών και πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ, προβλέπουν οι νέες διατάξεις για το πόθεν έσχες που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο.

Στον κατάλογο των υπόχρεων προστίθενται πρόσωπα, τα καθήκοντα των οποίων αφορούν την διαχείριση δημόσιου χρήματος, ενώ προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δηλώσεων που ανήκε μέχρι σήμερα στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού Σώματος θα ασκείται από εισαγγελικό λειτουργό επικουρούμενο από τις οικείες υπηρεσίες.

Η ειδική επιτροπή

Πλέον αντί της επιτροπής της Βουλής ο έλεγχος για τα πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένες κατηγορίες κρατικών λειτουργών θα γίνεται από ειδική Επιτροπή Ελέγχου περιουσιακής κατάστασης. Στον έλεγχο της επιτροπής θα υπόκεινται οι δηλώσεις όλων των πολιτικών προσώπων από τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς κομμάτων και τους βουλευτές μέχρι τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής κρατικών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Ελέγχου, θα αποτελείται από δύο αντιπροέδρους της Βουλής, οι οποίοι όπως επισημαίνεται θα ενεργούν υπό τον θεσμικό τους ρόλο και όχι ως εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων, δύο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και έναν υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η λειτουργία της θα είναι ανεξάρτητη.

Αυστηροποίηση των ποινών

Βάσει των νέων διατάξεων υπόχρεος σε δήλωση που παραλείπει να υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε ωφελούμενος της ιδιότητας του τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ.

Αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά τις 300.000 ευρώ, τότε τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Η ποινή και το χρηματικό πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση ισχύει ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με την μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράλειψη υποβολής δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης οφείλεται σε αμέλεια επιβάλλεται χρηματική ποινή ενώ το δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη. Ποινή φυλάκισης, αλλά και χρηματική ποινή προβλέπεται και για τρίτο πρόσωπο ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής. Οι δηλώσεις θα υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από ειδική βάση δεδομένων η οποία θα προβαίνει σε μέθοδο ανάλυσης επικινδυνότητας.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση

Αστυνομικοί, λιμενικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δασάρχες και δασονόμοι, πρόεδροι και διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ιδιοκτήτες, εταίροι και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ακόμη και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, διαιτητές και η διοίκηση αθλητικών ομοσπονδιών ή Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών περιλαμβάνονται πλέον στη διευρυμένη λίστα του υπουργείου Δικαιοσύνης.