​Παρ’ ότι ο νόμος προβλέπει ότι όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις χάνουν το αφορολόγητο που συνεπάγεται η υποβολή αποδείξεων δαπανών, το υπουργείο Οικονομικών σβήνει, για φέτος τουλάχιστον, τις επιβαρύνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι θα γίνονται δεκτές οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που αφορούν το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου για τους φορολογούμενους που υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις εκπρόθεσμα (η διάταξη ισχύει τόσο για εκπρόθεσμες αρχικές όσο τροποποιητικές δηλώσεις).