Την παράταση της προσωρινής αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για ποσά έως 3.000 ευρώ μέχρι τον Ιούνιο του 2015 αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ.

Η εταιρεία ύδρευσης ανέλαβε ακόμη μια πρωτοβουλία για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων μετά την παράταση για έναν χρόνο του κοινωνικού τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, αποτελεί η έγκαιρη π��οσέλευση τους για το διακανονισμό της αποπληρωμής των χρεών τους σε δόσεις, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ.