Μοιάζει απίστευτο κι όμως στην Ελλάδα της κρίσης όχι απλά υπάρχουν εργαζόμενοι που αμείβονται με περισσότερα από 10.000 ευρώ το μήνα αλλά ο αριθμός τους αυξήθηκε σε σχέση με το 2012!

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή άνω των 10.000 ευρώ, από 4.747 άτομα που ήταν στο τέλος του 2012, ανήλθαν σε 6.277 άτομα στο τέλος του 2013.

Την ίδια ώρα, σημαντικά αυξήθηκαν μέσα στο 2013, τα στελέχη με μεικτές αμοιβές άνω των 4.000 ευρώ τον μήνα καθώς από 30.378 που ήταν στο τέλος του 2012, ανήλθαν στους 47.656 στο τέλος του 2013!

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα (39,3% ή 629.895 άτομα) ανήκει στη μισθολογική κλίμακα των έως 750 ευρώ το μήνα.

Όσον αφορά τις μέσες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, από 1.267 ευρώ στο τέλος του 2009 έπεσαν στο τέλος του 2013 στα 1.037 ευρώ, ενώ οι καθαρές αποδοχές υποχώρησαν από τα 1.014 στα 817 ευρώ.