​Έξι σύλλογ��ι τραπεζών αποφάσισαν την διάλυση του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού της Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας . Την απόφαση αυτή πήραν οι σύλλογοι προσωπικού της Alpha Bank , της τέως τράπεζας Εργασίας, της τέως τράπεζας Κρήτης, ο σύλλογος υπαλλήλων της τράπεζας Αττικής και της πρώην τράπεζας Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι σύλλογοι αλλά και η διοίκηση του Ταμείου, 12 συνταξιούχοι κατέβαλλαν 184.748 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές μαζί με τις εισφορές των τραπεζών για την επικουρική τους σύνταξη και οι αποδοχές που πήραν αυτοί οι 12 ήταν... 1.167.000 ευρώ.

Επειδή, οι έξι σύλλογοι φοβούνται πως δεν θα υπάρχουν λεφτά για την δική τους επικουρική σύνταξη αποφάσισαν την αυτοδιάλυση αυτού του ταμείου και θα ζητήσουν την ένταξη τους στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑ.