​Κίνητρα για να μπουν στην αγορά εργασίας με το δεξί, - έχοντας μειωμένη φορολόγηση για τα πρώτα χρόνια που "στρώνουν" την δουλειά τους,- δίνει η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Νέοι αγρότες, ασκο��μενοι δικηγόροι, ακόμη και σπουδαστές που κάνουν την πρακτική τους, θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή, από 26% που είναι σήμερα στο 13%.

«Όσοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ότι έχουν μέχρι τρεις πελάτες κατ'έτος δικαιούνται να φορολογηθούν με το καθεστώς των μισθωτών. Δηλαδή δεν θα φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ το οποίο θα ήταν και πραγματικά κάτι αδιανόητο για ανθρώπους που μόλις μπαίνουν στην δουλειά τους , αλλά με το ποσοστό που αναλογεί στους μισθωτούς.» αναφέρει ο Γιάννης Σαμέλης Οικονομολόγος- Δικηγόρος.

Για τους νέους αγρότες τα κέρδη από την αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 13% υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που πωλούν παράγονται αποκλειστικά από τους ίδιους.

«Άλλες χώρες οι οποίες αγωνίζονται και αυτές για την ανάπτυξη όπως στην Γαλλία ήδη από το 2007 είχε νομοθετηθεί οι νέοι επαγγελματίες που μπαίνουν στην δουλειά και τους δίνεται κίνητρο να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να είναι αφορολόγητο για τα πρώτα πέντε έτη.» πρόσθεσε ο Γιάννης Σαμέλης Οικονομολόγος- Δικηγόρος.

Για τους ασκούμενους δικηγόρους κατά την διάρκεια της άσκησης θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Κίνητρα όμως για να χτυπηθεί η αδήλωτη εργασία δίνει η γενική γραμματεία και για όσους απασχολούν σπουδαστές. Πρόκειται κυρίως για τελειόφοιτους των Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα που έχουν σπουδάσει, είτε εργάζονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου και ιδιωτικές επιχειρήσεις.