Με διακοπή χρηματοδότησης και λουκέτο απειλεί το οικονομικό επιτελείο 133 εταιρείες-«φαντάσματα» στους Δήμους που αρνούνται να απογράψουν τα οικονομικά στοιχεία τους, το προσωπικό και το μισθολογικό κόστος.

Οι εταιρείες-«φαντάσματα» επικαλούνται την κοινοτική χρηματοδότηση (δεν λαμβάνο��ν ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό) ως δικαιολογία για να μην απογραφούν, ισχυριζόμενες ότι δεν εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων εταιρειών.

Ωστόσο, το ΥΠΟΙΚ σκοπεύει να μην εξαιρέσει από τις περικοπές ούτε τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ, οδηγώντας τα 133 ΝΠΙΔ σε έμμεσο λουκέτο.

Οι 133 εταιρείες-«φαντάσματα» είναι:

16 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης
51 Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ
6 δημοτικά ραδιόφωνα
60 δημοτικές επιχειρήσεις διαφόρων αντικειμένων