Σε 12 δόσεις ηλεκτρονικά, με αυτόματη διαδικασία αλλά και έντοκα (με επιτόκιο 8,5%) μπορούν να πληρωθούν πλέον τα χρωστούμενα στην εφορία και όχι μόνο μέσω της ακρόασης από τον κατά τόπους Έφορο, ο οποίος έκρινε αν συντρέχουν λόγοι για διευκόλυνση του φορολογουμένου.

Ο νέος οδηγός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αναφέρει ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα βεβαιωμένα χρέη στην εφορία.

Με άλλα λόγια πρόκειται για το φόρο που προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ και το φόρο εισοδήματος. Η αίτηση για κάτι ��έτοιο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Taxis και η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες, ΕΛΤΑ) με τη χρήση μοναδικού ανά ρυθμισμένη οφειλή κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).

Αν παραλειφθεί η καταβολή μίας δόσης της ρύθμισης, η δόση αυτή προσαυξημένη με ποσό ίσο με το 15% αυτής καταβάλλεται με την επόμενη δόση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτής, και σε διαφορετική περίπτωση, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.