Σε νέο mea culpa προχώρησε το ΔΝΤ μέσω της τελευταίας έκθεσή του με θέμα «Η προσαρμογή στις ελλειμματικές χώρες της ευρωζώνης: Πρόοδος, Προκλήσεις και Πολιτικές».

Αναφερόμενο στις ελλειμματικές χώρες της ευρωζώνης (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), το ΔΝΤ τονίζει ότι εφάρμοσαν επίπονες εξωτερικές και εσωτερικές προσαρμογές, ακολουθώντας στρατηγικές εσωτερικής υποτίμησης.

Το Ταμείο αναφέρεται στη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι οι περικοπές μισθών δεν είχαν αποτελέσματα αφού δεν συνδυάστηκαν με πρόοδο στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών. Αποτέλεσμα; Αφενός δεν βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα και αφετέρου έπεσε πολύ η παραγωγικότητα.

Όπως τονίζει η έκθεση, στο διάστημα 2010-2013 η εξαγωγική επίδοση της Ελλάδος ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την προβλεπόμενη εξωτερική ζήτηση και τις προσαρμογές των τιμών.

Τι (αντι)προτείνουν οι αναλυτές του Ταμείου; Τη μείωση των φόρων που παρακρατούνται από μισθούς, και συνεπώς την αύξηση των καθαρών αποδοχών, αλλά και την παράλληλη αύξηση των φόρων στην κατανάλωση.