Μικρή μείωση (σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) σημείωσε το χρέος το α’ τρίμηνο του 2014.

Ειδικότερα, μειώθηκε κατά 1% και διαμορφώθηκε στα 314,8 δισ. ευρώ από 318,7 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, επί του 174,1% του ΑΕΠ, το 131,3% είναι δάνεια και το υπόλοιπο (42,4%) άλλοι τίτλοι.

Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην Ευρώπη όσον αφορά το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ, με την Ιταλία να ακολουθεί με 135,6% και την Πορτογαλία να εί��αι στην 3η θέση με 132,9%.

Το χαμηλότερο χρέος το έχουν η Εσθονία (10%), Βουλγαρία (20,3%) και το Λουξεμβούργο (22,8%).