Μέσω «επιταγής» κατάρτισης ανοίγουν 67.200 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους νέους σε κλάδους όπως η Υγεία, ο τουρισμός, η ενέργεια, η βιομηχανία, η πληροφορική κ.λ.π.

Τα νέα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των νεοεισερχόμενων άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, με την τοποθέτηση τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων θα ξεκινήσει το καλοκαίρι και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.

Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις

30.000 θέσεις για νέους από 25 έως 29 ετών σε όλους τους κλάδους
16.000 θέσεις για υποψηφίους χαμηλών τυπικών προσόντων
8.000 θέσεις στον Τουρισμό
1.200 θέσεις στην Υγεία
12.000 θέσεις για νέους από 18 έως 24 ετών σε όλους τους κλάδους