Από τον Αύγουστο θα ξεκινήσει η μηνιαία παρακράτηση του φόρου εισοδήματος για τους 1,1 εκ. συνταξιούχους (σε σύνολο 2,7 εκ.) που έχουν εισόδημα από δύο ή και περισσότερες συντάξεις.

Αυτό που αλλάζει δεν είναι ο φόρος αλλά ο τρόπος πληρωμής. Με το νέο σύστημα, τα ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν κάθε μήνα το 1/12 των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα. Το ύψος της μηνιαίας παρακράτησης προσαρμόζεται, ώστε ο συνταξιούχος να μην οφείλει φόρο μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Έτσι, στο εξής η μόνη επαφή των συνταξιούχων που δεν έχουν άλλα εισοδήματα, με την Εφορία θα είναι η στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, όμως η εφαρ��ογή του μέτρου επιφέρει αναπροσαρμογές στο καθαρό ποσό της σύνταξης, με μικρές αυξήσεις ή μειώσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Εργασίας, 399.231 συνταξιούχοι με αποδοχές κάτω των 750 ευρώ, θα δουν τη μηνιαία σύνταξη τους να αυξάνεται κατά 15 ευρώ. Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές άνω των 750 ευρώ, θα διαπιστώσουν μικρή αύξηση της παρακράτησης του φόρου, η οποία θα κυμαίνεται από 30 έως 40 ευρώ ανά μήνα. Για το 70% των συνταξιούχων της κατηγορίας αυτής η αύξηση δεν θα υπερβαίνει τα 30 ευρώ το μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης μισθωτών και συνταξιούχων εφαρμόζονται ήδη για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη.