Ύποπτοι του αδικήματος του ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος» θα είναι στο εξής όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, πλέον θεωρείται αδίκημα που μπορεί να συνδεθεί με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Αυτό θα συμβαίνει εάν:

• Φορολογούμενοι έχουν καθυστερήσει για περισσότερους από 4 μήνες να καταβάλλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ.
• Φορολογούμενοι έχουν καθυστερήσει για περισσότερους από 4 μήνες να καταβάλλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 10.000 ευρώ και ταυτόχρονα έχουν διαπράξει και αδικήματα μεγάλης φοροδιαφυγής ύψους τουλάχιστον 40.000 ευρώ.

Αν οι εφορίες διαπιστώσουν τέτοιου είδους αδικήματα θα αποστέλλουν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες σχετική αναφορά ώστε να γίνεται έρευνα που θα φτάνει μέχρι και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.