​Στην παράταση της υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ημερολογιακού έτους 2013 και 2014 προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανταποκρινόμενη στα αιτήματα λογιστών και φοροτεχνικών .

Εγκύκλιος που εξέδωσε η γενική γραμματέα Πληροφοριακών Κατερίνα Σαββαΐδου προβλέπει πως για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ημερολογιακού έτους 2013 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014.

Όσον αφορά στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014 άλλη εγκύκλιος της κ. Σαββαΐδου τοποθετεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δύο πρώτων τριμήνων, ενώ μεταβάλλει και την συχνότητα υποβολής από μήνα σε τρίμηνο για τους εκδότες υπόχρεους (για τις πωλήσεις).

Υπενθυμίζουμε πως τον Μάρτιο ο πρώην γγ Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης μετά από αίτημα φοροτεχνικών και λογιστών, είχε αποφασίσει ειδικά για φέτος οι συγκεντρωτικές καταστάσεις να υποβάλλονται κάθε τρίμηνο και όχι κάθε μήνα .

Υπόχρεοι, σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, χωρίς να είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αλλά πραγματοποιούν εισαγωγές στη χώρα με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Ειδικά για τους αγρότες το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων θα υποβάλλονται μια φορά το χρόνο και εσόδων, όποτε υπάρχουν έσοδα.

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, θα πρέπει να αποτυπώνονται ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή, το πλήθος των στοιχείων που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί, η αξία της συναλλαγής προ ΦΠΑ και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή.

Έτσ��, το πρώτο που θα μπορεί να δει απευθείας η ΓΓΔΕ είναι αν ο ΦΠΑ έχει αποδοθεί.

Παράλληλα, θα συμπληρώνεται από τον υπόχρεο και ένδειξη για το εάν ο αντισ��μβαλλόμενος (μόνο για τους προμηθευτές) είναι επίσης υποχρεωμένος να υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις, ώστε να εντοπίζονται με ευκολία όσοι δεν υποβάλλουν τις καταστάσεις, ενώ έχουν υποχρέωση.