Κερδισμένος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής. Γιατί; Διότι οι τιμές διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή.

Διαφορετικές τιμές συναντήσαμε στα απλά και στα βραδινά σανδάλια σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Αθηνάς στην Ερμού, στο Μοναστηράκι και στην Κηφισιά.

Παραδείγματος χάριν, αναζητώντας ένα ζευγάρι σανδάλια βρήκαμε απλά σανδάλια στα 30 ευρώ (από 45 ευρώ) στην Ερμού, παρόμοιο σανδάλι στο Μοναστηράκι από 15 έως 25 ευρώ, ενώ στην Κηφισιά από 65 έως 89 ευρώ.

Οι τιμές διαφοροποιούνται και στα πιο βραδινά σανδάλια. Στην Ερμού ένα ζευγάρι το βρίσκουμε στα 69 ευρώ (από 89 ευρώ που είναι η αρχική τιμή), στο Μοναστηράκι στα 40 ευρώ και στην Κηφισιά στα 65 ευρώ (από 89 ήταν η αρχική τιμή).

Δείτε το ρεπορτάζ…