Σε αγωγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησαν περίπου 100 επενδυτές (μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες) με καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ που υπέστησαν ζημία μετά το κούρεμα στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2013.

Η ομαδική αγωγή κατατέθηκε από τα δικηγορικά γραφεία Grant & Eisenhofer, Kessler Topaz Meltzer & Check and Kyros Law, μαζί με το διεθνές δικηγορικό γραφείο Volterra Fietta, ενώ μεταξύ των καταθετών είναι και επενδυτές που έχασαν μεγάλο μέρος από τις οικονομίες μιας ζωής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι καταθέτες έχουν υποστεί ζημιές ύψους 50 εκ. ευρώ.