Ειδικού βάρους χαρακτηρίζεται η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων, σήμερα Τρίτη, καθώς θα ακολουθήσει της έκδοσης του 3ετούς ομολόγου αναφοράς.

Στόχος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είναι ο δανεισμός 1,25 δισ. ευρώ ποσό που μαζί με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ανέλθει σε 1,625 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων στις 17 Ιουνίου ο ΟΔΔΗΧ είχε δανειστεί με επιτόκιο 1,80%. Στην συγκεκριμένη έκδοση είχαν υποβληθεί συνολικές προσφορές ύψους 2,987 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,99 φορές.