​Το υπουργείο Οικονομικών τηρώντας κατά γράμμα την προθεσμία που τέθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1169/30.6.2014 για παράταση στην υποβολή των δηλώσεων, έκλεισε τελικά στις 24:00 μμ την εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Για την ακρίβεια όχι μόνο έκλεισε την εφαρμογή, αλλά απέκλεισε πλήρως την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία δηλώσεων.

Για την ώρα δεν υπάρχει ούτε καν η δυνατότητα για προβολή των εκκαθαριστικών, αλλά ούτε και η δυνατότητα αποστολής τροποποιητικών δηλώσεων.

Το μήνυμα που εμφανίζει η εφαρμογή μετά τα μεσάνυχτα είναι το ακόλουθο:
----

Error 404--Not Found
From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.
If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.
----

Πόσες δηλώσεις υποβλήθηκαν;

Οι υποβληθείσες δηλώσεις έφτασαν ��ελικώς τις 5.811.918, ενώ όσοι παρέλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 3,748 δισ. ευρώ.

Από τις 5.811.918 δηλώσεις:

Οι 2.493.241 ήταν χρεωστικές. Το γεγονός ότι σε αυτούς τους φορολογούμενους επιβλήθηκαν τελικώς φόροι 3,749 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζει τον μέσο όρο στα 1500 ευρώ ανά δήλωση. Η τελευταία ημέρα υποβολής ήταν γεμάτη από χρεωστικές δηλώσεις καθώς εκτός από την αύξηση του μέσου όρου στα 1500 ευρώ, αυξήθηκε και η αναλογία των χρεωστικών δηλώσεων ως προς το σύνολο (έφτασε τελικώς στο 43,54%)

Οι πιστωτικές δηλώσεις ήταν 1.153.917 και το ποσό που θα επιστραφεί 314,465 εκατ. ευρώ.

Άρα το καθαρό ποσό που θα εισπράξει το δημό��ιο είναι πάνω από 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ (3,749 δις ευρώ - 314,465 εκατ. ευρώ).

Εκτός από τις 5,811 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις, υποβλήθηκαν και 89.499 τροποποιητικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 50.000 Έλληνες δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους.

Πότε θα ξανανοίξει το Taxis;

Βάσει του νόμου, το taxis θα πρέπει να ξανανοίξει για να υποδεχτεί τις εκπρόθεσμες πλέον δηλώσεις, κάτι που αναμένεται να συμβεί σε 2-3 ημέρες, πιθανότατα την Πέμπτη.